• mapa serwisu
 • Strona główna UCI
 • UCI Main Page

UCI » Usługi » PiS » Pomoc

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

…dotyczące Bazy Pracowników i Studentów AGH

Drukarka

Spis treści:

 Czym jest Baza Pracowników i Studentów AGH?

Baza Pracowników i Studentów AGH zawiera podstawowe informacje o studentach i pracownikach, które są wykorzystywane przez inne systemy używane w AGH. Przechowuje również hasła, dzięki czemu można się logować do wielu aplikacji przy użyciu tego samego identyfikatora i hasła.

Baza działa w oparciu o usługę katalogową LDAP.

Do czego służy strona Bazy?

Strona Bazy (https://ldap.agh.edu.pl/) służy wyłącznie do ustawienia, zmiany lub odzyskania hasła przechowywanego w Bazie Pracowników i Studentów AGH. Aby bezpiecznie zarządzać swoim hasłem na stronie Bazy, upewnij się, że jej adres zaczyna się od https://, a przeglądarka pokazuje symbol zamkniętej kłódki na pasku adresu.

Na czym polega ustawienie hasła?

Zanim zaczniesz używać dowolnej aplikacji korzystającej z Bazy, musisz ustawić sobie hasło.

W tym celu na stronie Bazy podaj swój identyfikator i numer PESEL.

Po poprawnej weryfikacji system zapyta, czy wysłać wiadomość e-mail na wskazany adres. Jeżeli wyświetlony adres jest poprawny, naciśnij przycisk Tak.

Otrzymasz wiadomość e-mail, w której znajdziesz odnośnik do strony pozwalającej na ustawienie hasła. Upewnij się, że adres tej strony zaczyna się od https://ldap.agh.edu.pl/, a przeglądarka pokazuje symbol zamkniętej kłódki.

Na stronie, do której prowadzi otrzymany odnośnik wpisz jeszcze raz numer PESEL i dwukrotnie podaj nowe hasło.

Po ustawieniu hasła możesz się logować do dowolnej aplikacji korzystającej z Bazy.

Na czym polega zmiana hasła?

W każdej chwili możesz zmienić aktualne hasło. Jest to wskazane wtedy, gdy musiałeś je wpisać na obcym komputerze, a jest konieczne, jeżeli ktoś je zobaczył.

W celu zmiany aktualnego hasła, podaj je podczas logowania na stronie Bazy. Po poprawnej weryfikacji podaj dwukrotnie nowe hasło.

Na czym polega odzyskiwanie hasła?

Jeżeli zapomnisz aktualnego hasła przechowywanego w Bazie, możesz ustawić sobie nowe. Odbywa się to tak samo jak opisane powyżej ustawienie hasła. Konieczne jest podanie numeru PESEL i odebranie wiadomości e-mail.

Jakie powinno być nowe hasło?

Nowe hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

Jaki jest mój identyfikator?

Jeżeli jesteś studentem, twoim identyfikatorem jest numer albumu.

Jeżeli jesteś pracownikiem, twoim identyfikatorem jest adres e-mail, pozyskany z Wirtualnej Uczelni albo Systemu SkOs. Identyfikator może się różnić od aktualnego adresu e-mail. Dzieje się tak w przypadku, gdy zmieniłeś adres e-mail już po utworzeniu konta w Bazie. Dlatego, jeżeli nie możesz się zalogować do Bazy, spróbuj użyć poprzedniego adresu.

Mój adres e-mail jest nieaktualny!

Jeżeli adres wyświetlany podczas procedury ustawiania hasła jest niepoprawny, przede wszystkim nie zgadzaj się na wysłanie wiadomości naciskając przycisk Nie. Przed ustawieniem hasła musisz uaktualnić swój adres e-mail.

Jeżeli jesteś studentem, możesz zmienić swój adres po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni.

Jeżeli jesteś pracownikiem, sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeżeli masz konto w Wirtualnej Uczelni, poproś o zmianę adresu w swoim macierzystym dziekanacie. Jeżeli nie masz tam konta, zaktualizuj swój adres w Systemie SkOs.

Zmiana adresu e-mail pracownika nie powoduje zmiany identyfikatora!

Aktualizacja danych w Bazie odbywa się codziennie w godzinach 7-19.

Czy można zmienić identyfikator?

Zmiana identyfikatora nie jest możliwa, ponieważ został on zaimportowany do systemów korzystających z Bazy i jest w nich wykorzystywany. Jego zmiana spowodowałaby utratę powiązania pomiędzy kontem w Bazie, a kontami w aplikacjach.

Ale mój identyfikator jest nieprawidłowy!

Żaden system korzystający z Bazy nie powinien używać identyfikatora do wysyłania wiadomości e-mail. Nie ma zatem znaczenia, czy adres będący wartością identyfikatora jest aktualny i aktywny.

Aktualny adres e-mail jest przechowywany w Bazie w innym miejscu i w razie potrzeby można go zmienić.

Ukończyłem studia pierwszego stopnia.

Jeżeli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia, możesz używać strony Bazy oraz aplikacji z niej korzystających przez 60 dni od daty obrony pracy dyplomowej.

Po upływie tego terminu twoje konto w Bazie Pracowników i Studentów AGH zostanie usunięte. Będzie ono utworzone na nowo po uzyskaniu przez ciebie statusu studenta na studiach drugiego stopnia.

Po utworzeniu konta będziesz musiał jeszcze raz ustawić sobie hasło.

Jak skonfigurować program pocztowy?

Baza udostępnia informacje o pracownikach za pomocą usługi katalogowej LDAP. Usługa jest dostępna tylko w sieci AGH (z wyjątkiem sieci bezprzewodowej o nazwie AGH-GUEST).

Można ją wykorzystać w programach pocztowych do wyszukiwania adresów odbiorców podczas tworzenia wiadomości.

W programie Mozilla Thunderbird można to zrobić w następujący sposób:

 • Naciśnij przycisk: ☰ (Menu)
 • Wybierz: Preferencje » Preferencje » Tworzenie » Adresowanie
 • Zaznacz: na serwerze usług katalogowych
 • Naciśnij przyciski: Edytuj katalogi… » Dodaj
 • Wpisz:
  • Nazwa: AGH
  • Nazwa hosta: ldap.agh.edu.pl
 • Wybierz z listy: na serwerze usług katalogowych: AGH

 Tomasz Pałac
Uczelniane Centrum Informatyki AGH
wrzesień 2016

Logo UCI

All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza